Dagen

Buurtcommissie

“Het 100 jarig bestaan van onze ‘buurtschool’ willen we graag met de buurt vieren en hen betrekken bij onze activiteiten. Naast het uitnodigen van onze buurt voor onze opening en tentoonstelling op de school, hebben we contact gelegd met een lokaal ‘goed doel’, willen we samenwerken met het Wilhelminapark en een historische lezing aanbieden.
We zullen zo snel mogelijk hier meer informatie geven.”
Caroline van Bossum en Merith Pelger
Buurtcommissie

De buurtcommissie wordt ondersteund door: