Dagen

Openingscommissie

Op maandagochtend 7 oktober wordt de lustrumweek op spetterende wijze geopend door burgemeester Jan van Zanen, in aanwezigheid van alle kinderen , medewerkers en hopelijk ook vele ouders! En we ontvangen nog een bijzondere gast: stadsdichter Ingmar Heytze zal een gedicht voordragen dat hij speciaal schreef ter ere van het Eeuwfeest van de USV. Tussen 8.30 en 9.00 uur is er op het schoolplein voor de ouders thee en heerlijke koffie van the Elephant Trunk. Ook zal vanaf 9.00 uur het Lustrumboek " Fransje van de Halsstraat" in de verkoop gaan. Kortom, het belooft een feestelijke ochtend te worden, dus zorg dat je erbij bent!
Carla Wildeboer, Marije Klein Robbenhaar, Irene van der Walle en Caroline van Bossum.
Openingscommissie

De opening van het lustrum wordt mede mogelijk gemaakt door:

USV lustrum 3